کوفه از پیدایش تا عاشورا

تأمین کننده: فروشگاه مشعر

قدمه؛ گذر ى بر منابع؛ مرور ى بر مطالعات جدید؛ فصل اول: جغرافیا ى طبیعى کوفه؛ فصل دوم: شهرساز ى و معمار ى کوفه؛ فصل سوم: مردم شناسى و روان شناسى مردم؛ فصل چهارم: وضعیت اقتصادى کوفه؛ فصل پنجم: مسائل فرهنگى و تعلیم و تربیت؛ فصل ششم: آداب و رسوم؛ فصل هفتم: نوع تغذیه؛ فصل هشتم: نظام قضایى و انتظامى

قیمت هر تکی : ۶۴,۰۰۰ ریال ( با اعمال تخفیف )
قیمت هر محصول(تکی): ۶۴,۰۰۰ ریال ( با اعمال تخفیف )
قیمت مصرف کننده(تکی): ۰ ریال
حجم / وزن : ۸۸۶ گرم
ارسال توسط تأمین کننده
تحویل تا ۰ روز کاری آینده
تعداد در هر کارتن : ۱ عدد
امکان پرداخت در محل