%۳۰ تخفیف

دانشنامه حج و حرمین شریفین(۵جلدی)

۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال
۹۳۸,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

راهنمای مصور سفر زیارتی عراق

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

الحج رموز و حکم

۳۴,۰۰۰ ریال

حج و ولایت؛ حج و وحدت

۸۰,۰۰۰ ریال

منا معراج بندگی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

هدیة الزائرین

۵۴,۰۰۰ ریال

سرزمین پیامبران

۵۰,۰۰۰ ریال

قرآن جیبی جلد نرم

۱۰۰,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

معناشناسی استطاعت در حج

۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۴۸,۵۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

عرفان عمره

۵۰,۰۰۰ ریال
۴۵,۰۰۰ ریال

بدعت (معیارها و پیامدها)

۲۰,۰۰۰ ریال

ابعاد سیاسی و اجتماعی حج

۱۲,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

اسرار عرفانی حج

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

آستانه خورشید(قابدار)

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۹۰,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

مرقدها و مکان های زیارتی کربلا

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۴,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

همره با قرآن جلد چهارم

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۱,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

همره با قرآن جلد سوم

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۱,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

همراه با قرآن جلد دوم

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۱,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

همراه با قرآن جلد اول

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۱,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

امامت و دلایل انتصابی بودن آن

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۹۹,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

حج گزاری مسلمانان روسیه

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

حج درآینه تاریخ

۳۲۵,۰۰۰ ریال
۲۶۰,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

حج در آینه فقه

۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۱۶,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

مجموعه مقالات اربعین

۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۰,۵۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

کتاب حقایق پس از مرگ

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۹۹,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

کربلا و حرمهای مطهر

۷۲,۰۰۰ ریال
۶۴,۸۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

شکست اوهام

۴۵,۰۰۰ ریال
۴۰,۵۰۰ ریال
%۴۰ تخفیف
مناسب زوجین

بسته فرهنگی شماره ۹ ، مخصوص خانواده های محترم با تحصیلات کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد و تنها با دو عدد بن ۳۰.۰۰۰ تومانی قابل تهیه است.

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰,۰۰۰ ریال
%۵۰ تخفیف

بسته فرهنگی شماره ۸ ، مخصوص بانوان محترم با تحصیلات کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد و تنها با یک عدد بن ۳۰.۰۰۰ تومانی قابل تهیه است

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰۰,۰۰۰ ریال
%۵۰ تخفیف

بسته فرهنگی شماره ۷ ، مخصوص آقایان محترم با تحصیلات کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد و تنها با یک عدد بن ۳۰.۰۰۰ تومانی قابل تهیه است

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰۰,۰۰۰ ریال