%۲۰ تخفیف

حج گزاری مسلمانان روسیه

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۴۴,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

حج درآینه تاریخ

۳۲۵,۰۰۰ ریال
۲۶۰,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

حج در آینه فقه

۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۱۶,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

مجموعه مقالات اربعین

۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۰,۵۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

کتاب حقایق پس از مرگ

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۹۹,۰۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

کربلا و حرمهای مطهر

۷۲,۰۰۰ ریال
۶۴,۸۰۰ ریال
%۱۰ تخفیف

شکست اوهام

۴۵,۰۰۰ ریال
۴۰,۵۰۰ ریال
%۴۰ تخفیف
مناسب زوجین

بسته فرهنگی شماره ۹ ، مخصوص خانواده های محترم با تحصیلات کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد و تنها با دو عدد بن ۳۰.۰۰۰ تومانی قابل تهیه است.

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰,۰۰۰ ریال
%۵۰ تخفیف

بسته فرهنگی شماره ۸ ، مخصوص بانوان محترم با تحصیلات کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد و تنها با یک عدد بن ۳۰.۰۰۰ تومانی قابل تهیه است

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰۰,۰۰۰ ریال
%۵۰ تخفیف

بسته فرهنگی شماره ۷ ، مخصوص آقایان محترم با تحصیلات کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد و تنها با یک عدد بن ۳۰.۰۰۰ تومانی قابل تهیه است

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰۰,۰۰۰ ریال
%۴۰ تخفیف
مناسب زوجین

بسته فرهنگی شماره ۶ ، مخصوص خانواده های محترم با تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم می باشد و تنها با دو عدد بن ۳۰.۰۰۰ تومانی قابل تهیه است

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰,۰۰۰ ریال
%۴۰ تخفیف
مناسب زوجین

بسته فرهنگی شماره ۳، مخصوص خانواده های محترم با تحصیلات زیر دیپلم تا دیپلم می باشد و تنها با دو عدد بن ۳۰.۰۰۰ تومانی قابل تهیه است

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

همراه با زائران خانه خدا

۲۵,۰۰۰ ریال
۲۰,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

گفتگوی آرام و مفید در مدینه

۴۵,۰۰۰ ریال
۳۶,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

وهابیان تکفیری

۴۵,۰۰۰ ریال
۳۶,۰۰۰ ریال
%۲۰ تخفیف

هدیه و سوغات در سفرهای زیارتی

۳۰,۰۰۰ ریال
۲۴,۰۰۰ ریال